01
04

SOLER ылғалдылық өлшегіші

Измеритель влажности «SOLER» предназначен для непрерывного дистанционного измерения объемного содержания влаги в газовых смесях и передачи данных на регистрирующие приборы и на персональный компьютер по каналу RS–485.

Измеритель «SOLER» предназначен для непрерывного измерения объемного содержания влаги в газовой смеси и вывода данных на ЖК-дисплей и на ЭВМ по каналу RS-485.
Область применения Измерителя «SOLER» - измерение объемного содержания влаги в выбросах теплоэнергетических и промышленных установок.

Измеритель «SOLER» соответствует требованиям ГОСТ 13320-81 и относится к стационарным промышленным автоматическим измерителям. В зависимости от времени установления выходного сигнала Измеритель «SOLER» относится к группе И-1, от времени
прогрева – к группе П-2, от допускаемого угла наклона – к группе НЗ.
Измеритель «SOLER» соответствует требованиям ГОСТ 12997-84, по условиям эксплуатации измеритель относится к группам В4, Р1, L3.
По защищенности от воздействия окружающей среды измеритель «SOLER» имеет степень защиты IР54 по ГОСТ 14254-2015.

Қалай жұмыс істейтінін қараңыз автоматты жүйе
мониторингөнеркәсіптік шығарындылар

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен экологиялық зертханаларға арналған экологиялық мониторинг жүйесі әрбір Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жобаланады және дайындалады

Бұл ретте талаптарға толық сәйкестігіне кепілдік береміз:

 

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің

 

Ресей Федерациясының "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Федералдық заңына өзгерістер енгізу туралы " 2021 жылғы 9 наурыздағы N 39-ФЗ Федералдық заңы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Біз жауап беруге қуаныштымыз