01
04

Цифрлық көрсеткіші бар Hobbit-T-CH4

Газоанализатор метана Хоббит-Т-CH4 предназначен для контроля опасной загазованности воздуха рабочей зоны метаном.

Предназначен для измерения содержания суммы горючих газов, приведенной к метану, в воздухе рабочей зоны, и сигнализации о выходе содержания определяемых газов за допустимые пределы. 

Қалай жұмыс істейтінін қараңыз автоматты жүйе
мониторингөнеркәсіптік шығарындылар

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен экологиялық зертханаларға арналған экологиялық мониторинг жүйесі әрбір Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жобаланады және дайындалады

Бұл ретте талаптарға толық сәйкестігіне кепілдік береміз:

 

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің

 

Ресей Федерациясының "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Федералдық заңына өзгерістер енгізу туралы " 2021 жылғы 9 наурыздағы N 39-ФЗ Федералдық заңы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Біз жауап беруге қуаныштымыз