ge
01
04

ГАНГ-4С

Предназначен для автоматического непрерывного контроля концентраций одного вредного вещества из трех: азотная кислота, серная кислота и щелочи едкие (в пересчете на NаОН) в воздухе рабочей зоны, в промышленных выбросах и в технологических процессах в целях охраны окружающей среды, обеспечения безопасности труда и оптимизации технологических процессов. Измерение концентрации вредных веществ осуществляется одной сменной химкассетой в течение одного года. Принцип действия газоанализатора основан на оптронноспектрофотометрическом методе измерения.

Непрерывный контроль ПДК одного из следующих вредных веществ:

Серная кислота (H2SO4), Азотная кислота (HNO3), Щелочи едкие (в пересчете на NaOH).

Қалай жұмыс істейтінін қараңыз автоматты жүйе
мониторингөнеркәсіптік шығарындылар

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен экологиялық зертханаларға арналған экологиялық мониторинг жүйесі әрбір Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жобаланады және дайындалады

Бұл ретте талаптарға толық сәйкестігіне кепілдік береміз:

 

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің

 

Ресей Федерациясының "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Федералдық заңына өзгерістер енгізу туралы " 2021 жылғы 9 наурыздағы N 39-ФЗ Федералдық заңы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Біз жауап беруге қуаныштымыз