01
04

Газоанализатор ULTRAMAT 6

Газоанализатор ULTRAMAT 6 представляет собой газоанализатор работающий по методу недисперсионной (без спектрального разложения) инфракрасной (NDIR) спектрометрии для определения концентрации газов, обладающих селективным поглощением (абсорбцией). В ULTRAMAT 6 используется принцип противофазного пропускания излучения, поделенного на два пучка газонаполненным светоделителем, через измерительную кювету, заполненную пробой, и сравнительную кювету, наполненную газом, не поглощающим инфракрасное излучение. С высокой избирательностью измеряется один или два газа, чьи полосы поглощения лежат в диапазоне инфракрасных длин волн от 2 до 9 мкм, такие как CO, CО2, NO, SО2, NH3, H2О, CH4 и другие углеводороды.

 
Қалай жұмыс істейтінін қараңыз автоматты жүйе
мониторингөнеркәсіптік шығарындылар

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен экологиялық зертханаларға арналған экологиялық мониторинг жүйесі әрбір Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жобаланады және дайындалады

Бұл ретте талаптарға толық сәйкестігіне кепілдік береміз:

 

Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI Экологиялық кодексінің

 

Ресей Федерациясының "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Федералдық заңына өзгерістер енгізу туралы " 2021 жылғы 9 наурыздағы N 39-ФЗ Федералдық заңы

Сұрақтарыңыз бар ма?
Біз жауап беруге қуаныштымыз